info@vuysters.nl

033 - 422 65 15

Zorg & Inkomen

Ziektekosten

lees meer

 

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg (zoals huisarts, ziekenhuis en apotheek). De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket wordt opgenomen. Premies van verzekeraars zijn voor de basisverzekering gelijk en er is een eigen risico van € 350,- (geldt niet bij o.a. bezoek aan huisarts).

 

Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. De dekking en prijs verschillen per verzekeraar. U kunt zich ook aanvullend verzekerden voor de tandarts. Ook hierbij kunnen dekking en prijs verschillen.

 

 

Voor een zorgverzekering heeft u de keuze uit 2 typen polissen.

 

  1. De naturapolis: u hoeft zelf niet te declareren als u uitsluitend gebruik maakt van de door de verzekeraar gecontracteerde zorginstellingen;
  2. De restitutiepolis: u declareert zelf uw gemaakte ziektekosten, u bent vrij gebruik te maken van de door u gekozen zorginstellingen. De restitutiepolis biedt de grootste vrijheid in het kiezen van de zorginstelling. Het nadeel is dat u de kosten vaak dient voor te schieten.

 

 

Eigen risico

 

Het verplicht eigen risico bedraagt momenteel € 350,-. Een hoger of later (vrijwillig) eigen risico heeft invloed op uw premie.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

Ongevallen

lees meer

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Thuis, op school of op de sportclub. Een ongeval kan leiden tot (gedeeltelijke) invaliditeit of erger, het overlijden van een gezinslid. Meestal heeft een ongeval ook financiële consequenties. Met de gezinsongevallenverzekering komt de financiële terugval minder hard aan.

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

Arbeidsongeschiktheid

lees meer

 

Voor wie?

 

  • Particuliere woningbezitter
  • Zelfstandig ondernemer
  • Directeur-grootaandeelhouder
  • Vrije beroepsbeoefenaar
  • Freelancer
  • ZZP’er

 

VOOR ONDERNEMERS:

 

Waarom?

 

Als een ondernemer door ziekte of ongeval iets overkomt dan kan dat grote gevolgen hebben voor het (gezins)inkomen. Het voortbestaan van de onderneming kan zelfs in gevaar komen. Behalve de bijstand is er voor ondernemers geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid.

 

 

Hoe werkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 

Het doel van een AOV is om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval het inkomen van de ondernemer zoveel mogelijk op peil te houden.

 

Omdat de vroegere WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen) een wachttijd van 52 weken kende is de AOV bij veel verzekeraars in twee rubrieken ingedeeld; 

 

  • Rubriek A voor het eerstejaarsrisico
  • Rubriek B voor de jaren daarna

 

 

Voor beide rubrieken kunnen aparte verzekerde bedragen worden gekozen. Deze zijn gebaseerd op het inkomen uit voorgaande jaren. Daarnaast kunt u aangeven vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u een uitkering wenst. Bijvoorbeeld: u kiest voor het eerste jaar een bedrag van € 30.000,- dat uitgekeerd wordt als u meer dan 25% arbeidsongeschikt raakt. Voor de jaren daarna kiest u een bedrag van € 25.000,- dat wordt uitgekeerd als u 45% arbeidsongeschikt bent. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is echt een maatproduct. Voor meer informatie – en een vrijblijvend gesprek – kunt u contact met ons opnemen.

 

De AOV kan worden gesloten als sommen- en als schadeverzekering.

 

 

VOOR PARTICULIEREN:

 

Als particulier kunt u er voor kiezen om uw woonlast te laten beschermen door een AOV. Dit houdt in dat – wanneer u inkomen verliest door ziekte – de woonlast geheel of gedeeltelijk wordt betaald door de verzekering.

 

 

WIA/ WGA dekkingen

 

Naast arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er ook andere verzekeringen om uw loondienstinkomen te beschermen tegen inkomensterugval bij ziekte. Informeert u vandaag nog vrijblijvend naar de mogelijkheden!

 

 * Vanaf 1-1-2013 zullen impactvolle producten zoals AOV, hypotheken, overlijdens- en levensverzekeringen alleen nog op basis van adviesvergoeding betaald mogen worden. Andere vormen van beloning (provisies) zijn niet meer toegestaan.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

Overlijdensrisicoverzekering

lees meer

 

De overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om aan bepaalde financiële verplichtingen, zoals aflossing van de hypotheek, consumptieve leningen en overige financiële verplichtingen, te voldoen na overlijden van uzelf (of uw partner). U kunt de verzekering op één of twee levens afsluiten. Het kapitaal wordt volledig uitgekeerd zodra één van beiden overlijdt. Een verzekering op twee levens is vaak goedkoper dan twee losse verzekeringen. Overlijdensverzekeringen zijn de laatste tijd erg in prijs gedaald. Het loont zeker de moeite om eens te kijken of uw huidige verzekering goedkoper kan.

 

 

Verzekeringsvormen

 

U kunt kiezen voor een gelijkblijvend verzekerd kapitaal. Het verzekerd kapitaal blijft gedurende de gehele looptijd constant. Dit is de meest gekozen vorm. U kunt ook kiezen om het verzekerd kapitaal elk jaar met een vast bedrag te laten dalen, dit is de lineair dalende verzekeringsvorm.

 

 

Premie

 

De premiehoogte is mede afhankelijk van de verzekeringsvorm, de hoogte van het verzekerd bedrag, de leeftijd(en) van de verzekerde(n) en de gezondheid van de verzekerden. Tegenwoordig is er géén verschil meer in premie tussen mannen en vrouwen. Wel wordt er een toeslag gerekend voor rokers.

 

* Vanaf 1-1-2013 zullen impactvolle producten zoals AOV, hypotheken, overlijdens- en levensverzekeringen alleen nog op basis van adviesvergoeding betaald mogen worden. Andere vormen van beloning (provisies) zijn niet meer toegestaan.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

Levensverzekering

lees meer

 

Levensverzekeringen zijn er in alle soorten en maten. De term is erg algemeen. Zo kunt u middels een levensverzekering sparen voor een kapitaal ineens (deze vorm werd vroeger vaak aan de hypotheek gekoppeld) of voor uw oude dag (lijfrente). U kunt kiezen voor een garantiekapitaal of een prognosekapitaal (bij een verzekeringen in beleggingen).

 

In sommige gevallen is de premie aftrekbaar van de belasting, in dat geval betaalt de belasting een stukje mee. Er kunnen veel redenen zijn waarom u een levensverzekering zou willen afsluiten. In alle gevallen geldt: laat u goed voorlichten door een deskundig adviseur.

 

 

Banksparen

 

Banken bieden tegenwoordig vaak interessante alternatieven. Fiscaal gezien zijn bankspaarproducten en verzekeringsproducten gelijkgesteld maar er is wel een groot verschil: banken houden geen rekening met de sterftekans en het risico van lang leven. Laat u daarom ook in dit geval goed voorlichten.

 

 

 * Vanaf 1-1-2013 zullen impactvolle producten zoals aov, hypotheken, overlijdens- en levensverzekeringen alleen nog op basis van adviesvergoeding betaald mogen worden. Andere vormen van beloning (provisies) zijn niet meer toegestaan.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

Uitvaart

lees meer

 

Het is geen leuk onderwerp, maar tóch belangrijk om er even bij stil te staan. Als u uw zaken met betrekking tot uw overlijden goed heeft geregeld, neemt u uw nabestaanden veel extra zorg uit handen. Een overgrote meerderheid (89%) van alle Nederlanders is van mening dat een uitvaartverzekering een morele plicht is naar de nabestaanden.

 

Wat de verzekeringsvormen betreft kunt u kiezen uit een geld-uitvaartverzekering en een Natura-Uitvaartverzekering.

 

 

Welke uitvaartverzekering kiest u?

 

Een Natura-Uitvaartverzekering keert géén geld uit, maar betaalt rechtstreeks aan de uitvaartonderneming. 

 

Een Geld-Uitvaartverzekering keert een bedrag ineens uit. U en uw nabestaanden hebben daardoor maximale keuzevrijheid bij de besteding van het bedrag. 

 

 

* Vanaf 1-1-2013 zullen impactvolle producten zoals aov, hypotheken, uitvaart- en levensverzekeringen alleen nog op basis van adviesvergoeding betaald mogen worden. Andere vormen van beloning (provisies) zijn niet meer toegestaan.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

Call Now Button