info@vuysters.nl

033 - 422 65 15

Huis & Recht

 

Woonhuisverzekering (opstalverzekering)

lees meer

 

Een woonhuisverzekering beschermt uw (particuliere) woning tegen een groot aantal gevaren. De belangrijkste zijn: brand, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen en vandalisme. Uitgesloten zijn: oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen. De premie is afhankelijk van de waarde van de woning, de ligging, dekking en het eigen risico.

 

 

De woonhuisverzekering kent 2 dekkingsvormen: 

 

Extra uitgebreide woonhuisverzekering

 

All Risk woonhuisverzekering (meest complete dekking)

 

 

Hoe kiest u de beste woonhuisverzekering? Samen met u bepalen wij de waarde van uw woonhuis. De maatschappijen bieden daarvoor vaak een herbouwwaardemeter maar dit is geen verplichting. U kunt bijvoorbeeld ook gebruikmaken van een (recent) taxatierapport. Als de waarde is vastgesteld, inventariseren wij op basis van uw wensen welke risico’s u wilt verzekeren.

 

 

Extra uitgebreide woonhuisverzekering

 

Deze verzekering kent een limitatieve dekking. De belangrijkste zijn: brand, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen en vandalisme.

 

 

All Risk woonhuisverzekering

 

De ‘allrisk’ dekking is een aanvulling op de extra uitgebreide woonhuisverzekering. Deze dekking is zeer compleet volgens het ‘van buiten komende onheilen’-karakter. Let op: een aantal uitsluitingen (catastrofe-achtig karakter, schade door huisdieren, alsmede langzaam werkende invloeden) blijft van kracht.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

 

 

Inboedel

lees meer

 

De inboedelverzekering beschermt uw (particuliere) huisraad tegen een groot aantal gevaren. De belangrijkste: brand, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme. Als reparatie niet mogelijk is, wordt meestal de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen.

 

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de waarde van uw inboedel en het eigen risico. U heeft twee mogelijkheden om uw inboedel te verzekeren: Extra uitgebreid of All Risk.

 

 

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering

 

Deze verzekering kent een limitatieve dekking die per maatschappij kan verschillen. De belangrijkste: brand, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme.

 

 

All Risk Inboedelverzekering

 

De All Risk Inboedelverzekering is het meest compleet, omdat ook de ‘van buiten komende onheilen’ zijn meeverzekerd. Dit is een aanvulling op de Extra Uitgebreide Inboedelverzekering. Voorbeeld van een van buiten komend onheil: een schilderij valt op de televisie, beide zijn kapot. Deze schade is in principe gedekt. Let op: een aantal uitsluitingen (catastrofeachtig karakter, schade door huisdieren, langzaam werkende invloeden) blijft van kracht en meestal geldt een eigen risico.

 

 

Glasverzekering

 

Huurders kunnen tegen een toeslag het glasbreukrisico op de inboedelverzekering meeverzekeren. Bijvoorbeeld omdat het huurcontract stelt dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor glasschade.

 

 

Kostbaarhedenverzekering

 

Sommige kostbare bezittingen worden niet (volledig) gedekt op de inboedelverzekering. Te denken valt aan kostbare foto-, film- en videoapparatuur, antiek, kunst, muziekinstrumenten, sieraden of waardevolle verzamelingen. Een kostbaarhedenverzekering dekt in principe alle schade, ongeacht hoe deze is ontstaan. De uitsluitingen zijn: eigen gebrek; geleidelijk werkende invloeden (bijvoorbeeld vocht), mot en ander ongedierte; ondeskundige reiniging of bewerking; slijtage.

 

 

Uitbreidingen 

 

De inboedelverzekering kan vaak worden uitgebreid met een buitenhuisdekking.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

 

Aansprakelijkheid

lees meer

 

Wanneer u schade toebrengt aan een ander, dan kunt u daarvoor aansprakelijk zijn. U kunt ook aansprakelijk zijn omdat iets dat u bezit schade toebrengt aan een ander. Uw huisdier bijvoorbeeld. Aansprakelijk zijn betekent dat u de schade moet vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) beschermt dan uw vermogen. Van geleende of gehuurde zaken is het risico slechts beperkt verzekerd. Opzet en schade veroorzaakt door motorrijtuigen is uitgesloten.

 

De AVP is er voor de alleenstaande en voor het gezin. Onder gezin zijn alle samenlevingsvormen begrepen. Bij een gezinspolis zijn alle gezinsleden verzekerd, óók als kinderen voor studie buitenshuis wonen (het bereiken van de meerderjarigheid speelt daarbij geen rol). Meestal zijn ook de hulp, oppas en au pair meeverzekerd.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

Ongevallen

lees meer

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Thuis, op school of op de sportclub. Een ongeval kan leiden tot (gedeeltelijke) invaliditeit of erger, het overlijden van een gezinslid. Meestal heeft een ongeval ook financiële consequenties. Met de (gezins)ongevallenverzekering komt de financiële terugval minder hard aan.

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

 

Rechtsbijstand

lees meer

 

Iedereen kan met een juridische procedure te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict, een verkeersongeval of een verkeerd geïnstalleerde keuken. Meestal worden deze zaken in goed overleg opgelost, maar soms loopt het uit in een rechtszaak. De kosten van zo’n juridische procedure kunnen hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering dekt u de financiële gevolgen van een juridische procedure.

 

Bij een rechtsbijstandverzekering wordt er vaak gesproken over een verzekering in ‘natura’. Dit betekent dat u bij een juridische procedure geen geld krijgt, maar dat de verzekeringsmaatschappij u tijdens een procedure bijstaat in de rechtshulp. Deze rechtshulp varieert van het geven van juridisch advies tot en met het voeren van een rechtszaak. In het geval van een proces verlenen advocaten en andere deskundigen juridische bijstand.

 

U kunt een rechtsbijstandsverzekering ook afsluiten voor uitsluitend het verkeersrisico. Meestal kiest men echter voor de complete ‘gezinspolis’. Wij helpen u natuurlijk bij het maken van de juiste keuze.

 

 

Neemt u voor meer informatie – of voor een vrijblijvende offerte – contact met ons op.

 

Call Now Button