info@vuysters.nl

033 - 422 65 15

Verantwoord lenen!

 

Een verantwoorde lening is een lening die bij u past. Daarom houden we rekening met uw complete financiële plaatje: nu en in de toekomst. Want nu een lening afsluiten mag niet betekenen dat u later in de financiële problemen komt.

 

Wij zijn dan ook aangesloten bij de NVF (Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs). Als lid van de NVF hebben wij een gedragscode ondertekend, waarin strikte regels zijn vastgelegd. Onderstaand treft u een samenvatting van deze regels aan. De volledige tekst hiervan kunt u inzien op www.nvf.nl.

 

 

Klant staat Centraal

 

– Een NVF-lid dient zich te onthouden van advies dat niet in het belang van de cliënt is en geeft voorrang aan het belang van de client boven zijn eigen belang.

 

 

Kwaliteit en deskundigheid

 

– Een NVF-lid dient zich te houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en aan de strikte gedragscode van de NVF.

– Een NVF-lid dient over een vergunning van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) te beschikken

– Een NVF-lid dient zijn deskundigheid op peil te houden door verplichte permanente educatie

 

 

Betrouwbaarheid

 

– Een NVF-lid dient zijn diensten naar eer en geweten te verrichten en mag het door de cliënt in hem gestelde vertrouwen niet beschamen.

– Een NVF-lid dient zich te onthouden van koppelverkoop die de vrijheid van keuze van de cliënt belemmert.

– Een NVF-lid dient gegevens van en informatie over een client, voor zover vertrouwelijk van aard, geheim te houden tenzij hij door een rechter of tuchtrechtelijk college of in een geschil gedwongen wordt deze geheimhouding op te heffen.

 

 

Klachtenprocedure

 

– Een NVF-lid is onderworpen aan een zorgvuldig samengestelde geschillen- en klachtenprocedure

– Aan een NVF-lid dat handelt in strijd met de NVF-gedragscode kunnen sancties en boetes worden opgelegd.

 

 

 

 

Call Now Button