info@vuysters.nl

033 - 422 65 15

Beperking rente aftrek

Beperking rente aftrek Consumptief Krediet in 2013.

 

Per 1 januari 2013 is de “wet herziening fiscale behandeling eigen woning” van kracht. Deze wet is mogelijk op u van toepassing indien u Consumptief Krediet heeft aangewend/gaat aanwenden voor aanschaf, verbetering of verbouwing van de eigen woning, waarbij u profiteert van fiscale aftrek over de betaalde rente.

 

De beperking van de fiscale aftrek van de rente is met name van invloed op bestaand en nieuw af te sluiten Doorlopend Krediet.

 

 

De wet op hoofdlijnen voor wat betreft de aftrekbaarheid van het Doorlopend Krediet:

 

- Voor bedragen die vóór 1 januari 2013 zijn opgenomen, blijft de renteaftrek onveranderd.

 

- De bedragen die na 1 januari 2013 worden opgenomen, vallen onder de nieuwe wet, en zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.

 

- Als er een bestaand krediet (van vóór 1-1-2013) wordt overgesloten naar een ander krediet, blijven de oude fiscale regels van kracht. Ongeacht het nieuwe type krediet.

 

Wordt er geen gebruik van renteaftrek gemaakt, dan verandert er door de komst van deze wet niets.

 

Een Persoonlijke Lening is nog steeds fiscaal aftrekbaar als deze wordt aangewend voor aanschaf, verbetering of verbouwing van de eigen woning.

 

Dus voor Persoonlijke Leningen die worden afgesloten na 1 januari 2013 voor aanschaf, verbetering of verbouwing van de eigen woning verandert er niets met de fiscale aftrekbaarheid!!!